Főoldal :: Hasznos tudnivalók :: EPH leirása HORVÁTH & TSA 2019.08.25
 
 

Az EPH hálózat  

Ha például egy lakóházban testzárlat lép fel és a védővezeték felé áram folyik és ekkor éppen fogjuk a vasalót vagy, egy villanytűzhely fémes részét, közben a másik kezünkkel vagy testünkkel hozzáérünk a vízcsőhálózathoz vagy fűtéscsőhöz, áramütést kaphatunk. Miért van ez. A megérintett vízcső -áramot nem vezetve- lényegében a talaj valamely pontjának potenciálján van, ugyanakkor a másik kézzel érintett villamos készülék teste a védővezető potenciálján van. Ezek ugyan a földszinten egymással fémesen össze vannak kötve, de mivel a védővezetőn igen jelentős földzárlati áram folyik, a védővezetőn számottevő feszültségesés van, s a balesetes lényegében ezt a feszültségesést hidalja át. Ez a feszültségesés a szokásos 400/230 V-os hálózat esetén is 100 V nagyságrendű lehet, tehát semmiképpen nem elhanyagolható.

Ha a villamos készülék testét a vele egyidejűen érinthető minden egyéb fémszerkezettel rövid úton fémvezetővel összekötik, akkor a két rész között gyakorlatilag nem léphet fel érintési feszültség. Ez az egyénpotenciálra hozás célja és elve. Az egyénpotenciálra hozó (EPH) vezeték általában nem azonos az érintésvédelmi védővezetővel. Nem célja a testzárlati áram növelése, s ezzel az érintésvédelmi kikapcsolás gyorsítása vagy üzembiztossá tétele, csupán potenciálkiegyenlítés. A potenciálkiegyenlítő vezetéken nem, vagy legalábbis nem szükségszerűen, lép fel a nagy áramerősség. Az érintésvédelem mindig a villamos készülékek, ill. berendezések tartozéka, ezért az érintésvédelmi védővezető mindig villamos készülékek, berendezések testéhez csatlakozik. Ezzel szemben az egyénpotenciálra hozás elsősorban a környezetben érinthető, nem villamos célú, villamosan vezető anyagú (főként fém) részek érintésének veszélyét kívánja csökkenteni, ezért az EPH vezetőnek legalább az egyik vége nem villamos berendezéshez csatlakozik.

Mely vezetőrészeket kell, vagy célszerű, az EPH hálózatba bekötni?

Csak azokat, amelyek valamilyen másutt levő potenciált hozhatnak az érintési helyre. Teljesen felesleges (sőt kifejezetten káros) pl. egy faajtó kilincsét EPH vezetékkel összekötni, hiszen ez a kilincs a bekötés nélkül, kis kiterjedése folytán, sehonnan se hozhatna más potenciált. Elsősorban a szándékosan vagy elhelyezési adottságaikból következően földelt, ill. Földeltnek tekinthető fémszerkezeteket (csövek, épületszerkezetek stb.) kell bevonni az EPH hálózatba. De be kell vonni minden olyan, nagy kiterjedésű, vezetőanyagú szerkezetet is, amely nincs ugyan földelve, de távolabbról ( az egyidejű érinthetőség távolságánál messzebbről) valamilyen, akár föld, akár hibapotenciált vezethet ide.