Főoldal :: Hasznos tudnivalók :: GMBSZ HORVÁTH & TSA 2019.08.25
 

   A GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

» tovább »

  

Lezárva: 2005. november 23.

I. FEJEZET 5

A SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSI TERÜLETE 5

II. FEJEZET 5

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 5

1. A SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS FOGALOM MEGHATÁROZÁSAI 5

2. PÉBÉGÁZ ELLÁTÁS TOVÁBBI FOGALOM MEGHATÁROZÁSAI 11

III. FEJEZET 12

KÖVETELMÉNYEK 12

1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEK 12

1.1. A tervező felelőssége 12

1.2 A tervezői jogosultság követelményei 12

1.3 A tervdokumentáció tartalmi követelményei 12

1.3.1. A tervezői nyilatkozat 13

1.3.2. A műszaki leírás tartalma 13

1.3.3. Rajzmellékletek, számítások, szakvélemények 13

1.3.4. Egyéb részek 15

1.4. Tervfelülvizsgálat 15

1.5. Eltérés a felülvizsgált tervtől 15

2. A FÖLDGÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI VEZETÉKEK TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEI 16

2.1. Csatlakozó és/vagy fogyasztói vezeték épületen kívüli nyomvonala 16

2.1.1. Térszint alatti elhelyezés 16

2.1.2. Védőtávolság 16

2.1.3. Térszint feletti elhelyezés (légvezeték) 17

2.1.4. Épületbe történő belépés csatlakozó, vagy fogyasztói vezetékkel 17

2.1.5. Csatlakozó és/vagy fogyasztói vezeték elhelyezése 17

2.2. Csatlakozó és / vagy fogyasztói vezeték épületen belüli nyomvonala 18

2.2.1. Általános előírások 18

2.2.2. A csatlakozó és/vagy fogyasztói vezeték elhelyezése 18

2.3. A csatlakozó és fogyasztói vezeték anyagai 19

2.4. Csatlakozó és fogyasztói vezeték létesítésének általános követelményei 21

2.4.1. Csatlakozó és fogyasztói vezeték kötései 21

2.4.2. Oldható kötéseknél alkalmazható tömítések 21

2.4.3. Csatlakozó és fogyasztói vezeték rögzítése 21

2.4.4. Fogyasztói vezeték eltakarása, takaró burkolatai 21

2.5. Csatlakozó- és fogyasztói vezetékek szakaszoló szerelvényei 22

2.6. Gáznyomás-szabályozók 22

2.6.1. Házi nyomásszabályozók és egyedi nyomásszabályozó állomások 22

2.6.2. Ipari nyomásszabályozó állomások 24

2.7. Gázmérők 26

2.7.1. Gázmérők elhelyezésének követelményei 26

2.7.2. A 100 [m3/h]-nál nagyobb névleges teljesítményű gázmérők elhelyezésének további követelményei 28

2.7.3. Gázmérő nélküli fogyasztás 28

3. TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEK PÉBÉGÁZ ÜZEMŰ GÁZBERENDEZÉSEK ESETÉN 29

3.1. Csatlakozó vezetékek egyedi követelményei 29

3.1.1. A csatlakozó vezeték méretezése 29

3.1.2. A csatlakozóvezeték kialakítása 30

3.1.3. A csatlakozó vezeték nyomvonala 30

3.2. A csatlakozóvezetékek tartozékainak követelményei 32

3.2.1. Általános követelmények 32

3.2.2. Nyomásszabályozó berendezések 32

3.2.3. Egyedi gáznyomás-szabályozó állomások létesítésének általános követelményei 33

3.2.4. Elpárologtató berendezések 33

3.2.5. Folyadékfázisú szivattyúegység 33

3.2.6. Gázmennyiség-mérők 34

3.2.7. Egyéb tartozékok 34

IV. FEJEZET 35

A GÁZFOGYASZTÓ KÉSZÜLÉKEK ELHELYEZÉSÉNEK 35

TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEI 35

1. Általános előírások 35

1.1. A forgalomba hozás, felszerelés és üzembe helyezés feltétele 35

1.2. A gázfogyasztó készülékek osztályozása 35

1.2.1. Az égéstermék-elvezetés és égési levegőellátás szempontjából: 35

1.2.2. A névleges hőterhelés szempontjából: 35

2. A gázfogyasztó készülékek forgalomba hozatalának feltételei 35

2.1. Általános feltételek 35

2.2. Jelzések és feliratozások a gázfogyasztó készüléken 36

2.2.1. A gázfogyasztó készülék adattáblája vagy gépkönyve legalább az alábbi adatokat tartalmazza: 36

3. A gázfogyasztó készülékek elhelyezési feltételei 36

3.1. Általános elhelyezési feltételek 36

3.2. A pébégáz üzemű gázfogyasztó készülékek külön előírásai 37

3.3. Az égéstermék-elvezetés nélküli (nyílt égésterű), „A” típusú gázfogyasztó készülékek elhelyezése 38

3.3.1. Általános előírások 38

3.3.2. Tűzhelyek, főzők, sütők és egyéb burkolatlan égőjű (háztartási és nagykonyhai) égéstermék- elvezetés nélküli gázfogyasztó készülékek 38

3.3.3. Átfolyó rendszerű, égéstermék-elvezetéssel nem rendelkező vízmelegítők 39

3.3.4. Tároló rendszerű, égéstermék-elvezetés nélküli vízmelegítők 39

3.4. Égéstermék-elvezetéssel rendelkező, a helyiség légterétől nem független (nyílt égésterű), „B” típusú, legfeljebb 140 [kW] egység- vagy együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékek elhelyezése 39

3.4.1. Általános előírások 39

3.4.2. Égéstermék elvezetéssel rendelkező gázkályhák (konvektorok), fali fűtőkészülékek, kandallók 39

3.4.3. Égéstermék elvezetéssel rendelkező központi fűtési fali és nem fali kazánok, gázüzemű léghevítők 40

3.4.4. Égéstermék elvezetéssel rendelkező infra és fekete hősugárzók 40

3.4.5. Égéstermék elvezetéssel rendelkező átfolyó és tároló rendszerű vízmelegítők 40

3.4.6. Gáztüzelésű cserépkályhák 40

3.5. Égéstermék elvezetéssel rendelkező, a helyiség légterétől nem független (nyílt égésterű), „B” típusú, 140 [kW]-nál nagyobb egység-, vagy (egy helyiségben) 140 [kW]-nál nagyobb együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékek 40

3.5.1. Elhelyezési feltételek 40

3.5.2. Hasadó-nyíló felület 41

3.5.3. Villamos berendezések 42

3.5.4. Gázkészülékek erősáramú villamos hálózatra csatlakoztatása 42

3.5.5. Szerelvényezési feltételek 43

3.5.6. Biztonsági berendezések 43

3.5.7. Tűzoltó felszerelés 44

3.6. A helyiség légterétől független égési levegő ellátású és égéstermék-elvezetésű (zárt égésterű), „C” típusú gázfogyasztó készülékek elhelyezési feltételei (a "C" típusú gázfogyasztó készülékek sematikus ábráit a 4. sz. melléklet tartalmazza). 44

3.6.1. C 11 típusú, zárt égésterű gázkályhák (konvektorok) elhelyezése 44

3.6.2. Zárt égésterű "C" típusú vízmelegítők, lakásfűtő és kombi készülékek, légfűtők elhelyezése 44

3.6.3. Kondenzációs készülékek 45

4. A gázfogyasztó készülék légellátása, helyiségének szellőzése, az égéstermék elvezetése 45

4.1. A nyílt égésterű, „A” és „B” típusú gázfogyasztó készülékek helyiségének levegő-ellátásával kapcsolatos általános előírások 45

4.2. Égéstermék elvezetés nélküli (nyílt égésterű), „A” típusú gázfogyasztó készülékek helyiségének levegő-ellátása, szellőzése 45

4.3. Égéstermék elvezetéssel rendelkező, a helyiség légterétől nem független (nyílt égésterű), „B” típusú gázfogyasztó készülékek helyiségének levegő-ellátása, szellőzése 46

4.4. A helyiség légterétől nem független (nyílt égésterű), „B” típusú gázfogyasztó készülék égéstermék-elvezetése 46

4.5. A helyiség légterétől független égési levegő ellátású és égéstermék-elvezetésű (zárt égésterű), „C” típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék-elvezetése 47

4.5.1. Az égéstermék-elvezetés, illetve levegő bevezetés kialakításának általános feltételei 47

4.5.2. Az égéstermék-elvezetés, illetve levegő bevezetés környezetének védelmére vonatkozó feltételek 48

4.5.3. A „C” típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék-kivezetésének épület homlokzatán való elhelyezésére vonatkozó feltételek 48

V. FEJEZET 50

A CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK KIVITELEZÉSI KÖVETELMÉNYEI 50

1. A KIVITELEZÉS MEGKEZDÉSÉNEK FELTÉTELEI 50

2. ÁLTALÁNOS KIVITELEZÉSI KÖVETELMÉNYEK 50

2.1. A kivitelezővel szemben támasztott követelmények 50

2.2. Alépítményi munkák 50

2.3. Felépítményi munkák 50

2.3.1. Nem oldható kötések 50

2.3.2. Oldható kötések 54

2.3.3. Csatlakozó és fogyasztói vezeték korrózióvédelme 54

2.4. Nyomáspróba 55

2.4.1. Szilárdsági nyomáspróba 55

2.4.2. Tömörségi nyomáspróba 56

2.5. Villámvédelem 56

2.6. Érintésvédelem 56

2.7. A gázfogyasztó készülékek égéstermék-elvezetésének, illetve levegő bevezetésének vizsgálata 56

3. MŰSZAKI-BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉS 58

3.1. Műszaki-biztonsági ellenőrzés feltételei földgáz esetén 58

3.1.1. A kivitelezés készre jelentése 58

3.1.2. A sikeres műszaki-biztonsági ellenőrzés 58

3.1.3. A műszaki-biztonsági ellenőrzés meghiúsulása 58

3.2. A műszaki-biztonsági ellenőrzés eltérései pébégáz esetén 59

4. ÜZEMBE HELYEZÉS 59

4.1. Csatlakozó- és fogyasztói vezeték gáz alá helyezése földgáz esetén 59

4.2. Gáz alá helyezés pébégáz esetében 59

4.3. Gázfogyasztó készülékek üzembe helyezése 60

5. CSATLAKOZÓ- ÉS FOGYASZTÓI VEZETÉKEK FELHAGYÁSA, MEGSZÜNTETÉSE 60

5.1. Általános előírások 60

5.2. Üzemen kívül helyezés műszaki-biztonsági körülményei 60

VI. FEJEZET 61

AZ ÜZEMELTETÉS KÖVETELMÉNYEI 61

1. ÜZEMELTETÉS 61

2. KARBANTARTÁS 61

3. IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK 61

3.1. Tulajdonos, használó által kezdeményezett rendszeres felülvizsgálatok 61

3.2. Tulajdonos, használó által kezdeményezett 5 évenként esedékes műszaki-biztonsági felülvizsgálat 62

4. HATÓSÁGI IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK 63

VII. FEJEZET 64

MELLÉKLETEK 64

1. sz. melléklet 64

1.1. A forgalom meghatározásokhoz tartozó elvi ábrák csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések elhelyezési lehetőségeire földgáz esetén 64

1.2. Magyarázó ábrák pébégáz esetén 67

2. sz. melléklet A csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések elhelyezése 69

2.1. Földgáz csatlakozó vezeték és szerelvényeinek elhelyezésére vonatkozó ábrák 69

2.2. Pébégáz csatlakozó vezetékek, tartozékaik és tartályaik 71

2.3. Földgázüzemű fogyasztói berendezés lehetséges szerelvényei és tartozékai 73

2.4. A szabadon szerelt cső bilincsezésének kötelezettségei 74

3. sz. melléklet Ipari nyomásszabályozó állomások robbanásveszélyes zónáinak meghatározása 74

4. sz. melléklet Magyarázó ábrák a gázfogyasztó készülékek típusaihoz 78

5. sz. melléklet A szellőzőlevegő-térfogatáram meghatározása számítással 81

5.1. Égéstermék-elvezetés nélküli (nyílt égésterű), „A” típusú gázfogyasztó készülékek 81

5.2. Égéstermék elvezetéssel rendelkező, a helyiség légterétől nem független (nyílt égésterű), „B típusú, gázfogyasztó készülék 81

6. sz. melléklet Az égéstermék-elvezető berendezés kitorkollásának helye a
tető felett 83

7. sz. melléklet A helyiség légterétől független, zárt égésterű "C" típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék-elvezetésének homlokzati kitorkollása 84

8. sz. melléklet Csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések ellenőrzése 92

8.1. Törvényben előírt időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálat 92

8.2. Egyéb felülvizsgálatok 93

8.3. Ajánlott jegyzőkönyv formátum csatlakozó és fogyasztói vezetékek, valamint gázfogyasztó készülékek műszaki-biztonsági ellenőrzéséhez 94

9. sz. melléklet A pébé csatlakozó és/vagy fogyasztói vezeték gáz alá helyezése 95

10. sz. melléklet A megvalósulási dokumentáció tartalma 96

11. sz. melléklet A hasadó-nyíló felület méreteinek meghatározása 96

12. sz. melléklet Kisnyomású földgáz csatlakozó és fogyasztói vezetékek méretezése 97

13. sz. melléklet Javaslat a szerelési nyilatkozat formátumára 106


www.ep-shop.hu 

HORVÁTH ÉS TSA

Ügyfélszolgálat
 

Budapest

 
Hétköznap
 8 - 16 h

06- 30/9775-738 

 

_________________

Szolgáltatásaink

Vízszerelés gyorsszolgálat az alábbi tevékenységi körökkel állunk a lakosság, közületek, cégek és társasházak szolgálatában,már 20 éve .Vízvezeték felújítás. Fürdőszoba kiépítés.Fürdőszoba felujítás. Új vízvezeték rendszerek kiépítése ,szerelése.Víz strangok kiépítése cseréje, felújítása.Hideg-melegvíz rendszerek, cirkulációs vezetékek kiépítése. ízvezeték szerelés: Mosdók, mosogatók, szifonok, csapok, WC tartályok javítása-cseréje. Mosógépek, bojlerek bekötése. Csőtörések, ázások megszüntetése.Tevékenységeink, közé tartozik minden, ami vízszerelés, Vízszerelés gyorsszolgálat gázszerelés, dugulás elhárítás gyorsszolgálat. Ezeken a szakterületeken állunk az önök segítségére, bármilyen vízszerelési hiba adódik .Vízvezeték szerelés: Mosdócsapok, mosogató-csapok, kádcsapok, csaptelepek esetében is vállalunk vízszerelést.Csőtörések megszüntetése, csővezetékek, lefolyócsövek javítása és cseréje falban és földbenCsőtörések, lefolyóhibák elhárítása lakásban és udvarban egyaránt.Mosdókagylók, mosogatótálcák, kádak, mosógépek, mosogatógépek bekötése. Sarokcsapok, flexi csövek és fali-elzárók hibáinak kiküszöböléseWC csészék, WC tartályok szerelése. Udvari-, kerti csapok, téli elzárók cseréje, nyomó vízvezetékek, lefolyó vezetékek javítása ásással és anyagbeszerzéssel.

Vízszerelés vízszerelőink rövid határidővel vállalják teljes vízvezeték rendszerek felülvizsgálatát korszerűsítését, felmérését, javítását, cseréjét, valamint fürdőszobák, konyhai és egyéb vizesblokkok rendszereinek tervezését, átalakítását, felújítását, kivitelezését, illetve teljes körű vízszerelés és vízvezeték szerelési munkák elvégzését GARANCIÁVAL. Vízszerelés vízvezeték szerelés, átalakítás, javítás. Házak teljes körű víz – fűtés – csatornarendszer kiépítése.Fürdőszoba kiépítés ,felújítás (kőműves-burkoló munkával együtt )Épületek víz- és szennyvíz rendszerének tervezése, kiépítése,felújítása, javítása, átalakításaCsapok, csaptelepek és egyéb vízszerelési berendezések (WC, mosdó, mosogató, szifonok, tartályok stb.) javítása, cseréje Csőtörések, csőrepedések, beázások feltárása, megszüntetése.Régi elöregedett csővezetékek cseréje.Strangok cseréje (vízvezeték,lefolyó vezeték)Villanybojler szerelés, csere.Mosó-mosogatógépek szakszerű bekötése. Zuhanyzók ,kádak, kiépítése. Udvari nyomó- és lefolyóvezetékek kiépítése földmunkával .

Gáz szerelő - Kazán szerelés - Gázkazán csere - Gázkazán szerelés - Gázkészülék csere - Kondenzációs kazán - Gázkészülék szervíz - Gázkészülék javítás - Gázvezeték felülvizsgálat - Kémény épités - Kéménybélelés - Gáz szerelés - Gázvezeték szerelés - Központi fűtés szerelés - vízvezeték szerelés - Fűtés tisztítás 06-30-9775-738

Gázvezeték szerelés - Gázkészülék javítás - Gázkazán csere - Gázkazán szerelés - Gázkazán javítás - Gázkészülék karbantartás - Gázkészülék csere 06 -30 - 9775-738 Karbantartás fontosságaEgy gázkazán egy szezon alatt akár 1500-3000 órát is üzemelhet. A gyártók gázkészülékek biztonságos működése érdekében előírják - ajánlják , évenkénti felülvizsgálatot karbantartást. A megfelelően elvégzett karbantartáskor kiszürhetőek ,az üzemeltető álltal nem észlet hibák is ,megelőzve a szezon alatti meghibásodásokat. A gázkészülék elkoszolódásából ,vagy nem megfeleő beálításból adódó veszteség kb. 6-10%-kal nagyobb energiafogyasztást is jelent!

Fűtés tisztítás - Fűtésrendszer tisztítás - Radiátor tisztítás - Padlófűtés tisztítás - Falfűtés tisztítás - Fűtésrendszerek vegyszeres kezelése ( GEL - FERNOX ) VÍZMELEGÍTŐK,KAZÁNOK ,FŰTÉS RENDSZEREK Régi fűtésrendszereknél sokszor előforduló hiba,nem megfelelő hőátadás vezetékekben radiátorokban hőcserlélőben lerakodott rendszeriszap,ez a törmelék nagymértékben gátolja a keringést ,és a megfelelő hőátadást.

Fűtésszerelés , padlófűtés szerelés , falfűtés szerelés - padlófűtés tisztítás . Központi fűtés szerelés ,radiátor szerelés , radiátor csere, 06-30/9775-738  HORVÁTH ÉS TSA

Gázkonvektor csere - szervíz - felülvizsgálat - ellenörzés  06-30/9775-738

Vízkő , vízkőmentesítés  kazánok, bojlerek , hőcserélők  06-30/9775-738 Főleg a használati meleg vizet előállító "átfolyós" készülékeknél, magasabb keménységű hálózati víz esetében gyakori a hőcserélő csöveinek belső vízkövesedése.Ennek jele, hogy a víz nyitott csapnál is csak kis sugárban folyik. Meleg víz ingadozik ,meleg víz egy idő után hidegre vált. Ha így használjuk a készüléket az elégetett gáz égésterméke nem hűl le, ez hatásfokcsökkenést okoz, 10-20% többlet energia felhasználás és a hőcserélő gyors tönkremeneteléhez vezethet. A csövekben lerakódott vízkő a hőcserélő savazásával távolítható el. A savazással nem érdemes házilagosan próbálkozni, mert az csak átmeneti eredményt hoz. Jól felszerelt szervizünk rendelkezik savazó berendezéssel, amely nagynyomású vegyszerszivattyú segítségével áramoltatja át a hőcserélőn az annak anyagának figyelembevételével megválasztott vegyszert, az eldugottabb belső részeken is biztosítva a vízkő feloldását. A hőcserélő belső elszennyeződését nem csak vízkő okozhatjahanem a fűtési rendszerekből bejutó korróziós termék, olaj és más szennyeződés. Általában ez nem okoz működésképtelenséget "csak" a készülék zajos üzemét eredményezi. A legtöbb esetben a hőcserélő belső mosásával a zaj megszüntethető. Ezt a mosást sem lehet házilag elvégezni, mert a mosó vegyszert a hőcserélő és a szennyeződés anyagának ismeretében kell megválasztani, és a vízkőoldáshoz hasonlóan nagy sebességgel áramló vegyszerrel elvégezni.

Gázszerelés , Gázvezeték Műszaki Biztonsági felülvizsgálat , Gázvezeték szerelés, Gázvezeték ellenörzés hibaelhárítás 06-30-9775-738    ( HIRDETÉSI FELÜLET BÉRELHETŐ HAVI 6.000 Ft (Br)

ARISTON  Márkaszervíz  06-30-9775-738 - Ariston gázbojlerek javítása cseréje.