Főoldal :: Partnerek :: Közösképviselet HORVÁTH & TSA 2019.08.25
 

Közös képviselet ,társasházkezelés,közös képviselő ajánlkozás

Részletek
Azoknak a társasházi közösségeknek, akik szeretnék, hogy ne csak a közös képviselői bemutatkozás, ill. megválasztás idejére kapjanak hangzatos ígéreteket, de a megválasztás után rövid időn belül látványos változáson menjen keresztül társasházuk, megbízható, gondoskodó közös képviselőt szeretnének, bátran merem ajánlani munkámat, munkánkat.

A közös képviselet, a társasházkezelés sokrétű, összetett és felelősségteljes tevékenység, amely tapasztalt és hozzáértő emberek lelkiismeretes munkája nélkül nem működhet zökkenőmentesen. Közös képviselői, társasházkezelői tevékenység keretében a teljesség igénye nélkül ellátjuk az alábbi feladatokat:

Közös képviselet, társasházkezelés

 • Könyvelési feladatok a számviteli törvény előírásai szerint havi zárással
  Üzemeltetési, felújítási számlák kezelése,
 • Megtakarítások rendszeres banki lekötése, kamatozás figyelemmel kísérése
 • Hatóságok előtti teljes körű képviselet
 • Jogi képviselet
 • Tulajdonosok tájékoztatása fizetési kötelezettségükről, egyenlegükről
 • Közös költség tartozások behajtása, akár jogi úton is
 • Kintlévőség kezelése, behajtása
 • Éves beszámoló törvényi előírásnak megfelelően, közgyűlés megtartása
 • Üzemeltetési, karbantartási feladatok szervezése, irányítása, ellenőrzése
 • Állagfelmérés

Rendszeres állagmegóvás

Felújítási munkálatok szervezése, irányítása, ellenőrzése
Alapító Okiratban, SZMSZ-ben foglaltak betartása, házirend betartatása

Ø  Személyes segítséget nyújtunk minden arra igényt tartó tulajdonosnak, de bérlőnek ugyanúgy, kérésüket a lehető legrövidebb időn belül igyekszünk megnyugtatóan elintézni, vagy tanácsot adni számukra.

Ø  A társasházak tulajdonosaival, bérlőivel nem csak telefonon tudjuk tartani a kapcsolatot, hanem honlapunkon működő online hibabejelentési rendszer segítségével is. Így gyorsan és hatékonyan tudunk gondoskodni az aktuális szakember  mozgósításáról.

Ø  Biztosítjuk a számvizsgáló bizottsági tagoknak munkánk ellenőrzési lehetőségét, kikérjük véleményüket, segítségükre alapozunk!

Ø  Gondoskodunk a társasház szelektív hulladékgyűjtéséről (ez költségmegtakarítást eredményez és kulturált szemetelés).

Ø  Gondnok, takarító, kertész, liftügyelet, biztonsági szolgálat, hőközponti felügyelet, stb. tevékenységüket, munkájukat ellenőrizzük, szükség esetén gondoskodunk új vállalkozóval történő szerződéskötésről a munka zavartalan ellátását biztosítva.

Ø  Az előírásnak megfelelően elvégeztetjük a társasház kötelező felülvizsgálatait: villám-, érintés-, tűzvédelem, gáz felszálló vezeték, gázkazán, stb. és a felülvizsgálati jegyzőkönyvnek megfelelően kijavíttatjuk a feltárt hibákat.

Ø  Figyelemmel kísérjük a különböző pályázati lehetőségeket.
A karbantartási, hibaelhárítási, javítási munkákat minden esetben ellenőrizzük.

      A fentiekben fel nem sorolt, mindazon feladatok ellátását biztosítjuk, amelyeket a társasházakról szóló
2003. évi CXXXII sz. Törvény és módosításai, valamint a vonatkozó jogszabályok a közös képviselő, társasházkezelő feladataként előírnak.

Összegezve, munkánkat úgy végezzük, hogy nem csak a közös képviseleti, vagy társasház kezelői tevékenységeket látjuk el, hanem nagyon sok esetben a gondnoki teendőket is felvállaljuk annak érdekében, hogy a társasház ügyei gördülékenyen haladjanak.

                                                            

 

Név. Orgovánné Macskásy Judit
Cím.
Iroda címe.
Telefonszám. 06-30-856-1280
Weboldal.
E-mail. macskasy.judit@gmail.com      
Iskolai végzettség.  
                                                  

 

Térkép.
Kép.
Referenciák.

 

 

 A feltüntetett adatok valódiságáért felelősséget vállalunk!

www.gaz-szerviz.hu