Főoldal :: Kivitelezés - Szervíz :: Gázszerelés :: Tájékoztató HORVÁTH & TSA 2019.08.25
 

 TÁJÉKOZTATÓ HASZNOS TUDNIVALÓK GÁZ - CSATLAKOZÓVEZETÉKEINEK FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ ! 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a földgázellátásáról szóló 2003. évi XLII. törvény (GET) 22. § (7) bekezdése szerint az ingatlantulajdonosának, használójának kötelezettsége a telekhatáron(épületen) belüli csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezések 5 évenkénti műszaki-biztonsági felülvizsgálatának elvégeztetése.

A műszaki biztonsági felülvizsgálat jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan tulajdonosa, illetve használója, felelősséggel és biztonsággal tudja üzemben tartani az épületen
belüli gázvezeték rendszerét.

A csatlakozóvezeték tömörtelensége veszélyes az élet- és vagyon biztonságra.
A csatlakozóvezeték nem megfelelő műszaki állapota a lakóházak , társasházak a szolgáltatásból való kizárását eredményezheti! Amennyiben a csatlakozóvezetékek és azok részét képező alap és felszálló vezetékek látható, ellenőrizhető területen vannak, azok elégtelen állapota sok esetben már szemrevételezéssel is megállapítható(pl. a vezetékek korrodáltak).

A vezeték tömörsége abban az esetben megfelelő, ha a vezetékrendszeren nyomásesés nem tapasztalható. A nyomásesés bekövetkezése tömörtelenségre, azaz szivárgásra utal. Ebben az esetben a hiba elhárításáig a gázszolgáltatást fel kell függeszteni.


A csatlakozó- és fogyasztóvezetékek műszeres ellenőrzését (állapotellenőrzését) kizárólag arra feljogosított kivitelező végezheti.
Cégünk Fővárosi Gázműveknél regisztrált vállalkozás.

Megrendelésre szakszerű állapotfelmérést végzünk.
Hozzászólások  vélemények
Cégünk vállalja gázvezeték hálózatok javítását, kiváltását. Teljes körű lebonyolítását garanciával.

Tervezett kivitelezés lépései

1. Kiviteli tervek elkészítése, benyújtása a Fővárosi Gázművek Zrt . ..
    
tervfelülvizsgáló és ellenőrző osztályára..
2. A megrendelés alapján a Fővárosi Gázművek Zrt. szakemberei elvégzik a  
    gáztalanítást, és leszerelik a gázmérőket.
4. Ezt követően a cégünk elvégzi a  jóváhagyott  kiviteli terv alapján a felújítási 
    munkákat.
5. Sikeres műszaki átvétel után FŐGÁZ elvégzi a mérők visszaszerelését.

 
Hívjon bizalommal ! Tel. (06-30) 9775-738